Breek de golf: stop het virus!

Nederland stapt uit de “intelligente lockdown” als een van de zwaarst getroffen landen ter wereld: de sterftecijfers zijn ongekend.

“Ons land staat in de wereldtop-10 van Corona-sterfte”

Ons land staat in de wereldtop-10 van Corona-sterfte doordat is gekozen voor een strategie van 'gecontroleerde verspreiding' die een meerderheid van de bevolking besmet zal laten raken, tienduizenden slachtoffers zal eisen en talloze mensen chronisch ziek zal maken.

Terwijl de meeste andere landen het virus indammen, minder sterfte hebben en sneller weer 'open' kunnen, lijkt het kabinet de strijd vroegtijdig op te geven. Dat is onverteerbaar.

Maak je je ook zorgen over het Coronavirus? Vrees je voor werk en welvaart in ons land? Wil je niet dat het Nederlandse beleid flink uit de pas loopt met de meeste andere landen en wij waarschijnlijk jarenlang niet kunnen reizen? Ben je bang voor onnodige sterfte of nieuwe lockdowns? Steun dan onderstaande petitie die pleit voor een strategie van indammen / containment, die wordt aangeboden namens alle ondertekenaars, op initiatief van de grassroots burgerorganisatie Containment Nu!.

Indammen: elke besmetting najagen

Hoewel de 'intelligente' lockdown ons de tijd had gegeven om ons voor te bereiden, heeft Nederland dat nagelaten. Het virus kan onder controle worden gehouden met een grootschalig testsysteem en bron- en contactonderzoek (BCO). Dit bewijst de provincie Groningen al maanden, en vrijwel alle andere landen zetten nu ook in op een vorm van testen/BCO.

Sterfte per 1 miljoen inwoners: Zuid-Korea en Nederland (bron: Datagraver)
Sterfte per 1 miljoen inwoners: Zuid-Korea (groen) en Nederland (geel). Nederland heeft het virus nog niet ver genoeg teruggebracht. (bron: Datagraver)

Neem Zuid-Korea: ondanks duizenden besmettingen zijn daar slechts 259 mensen aan COVID-19 overleden. Een nieuwe uitbraak ligt op de loer, maar die besmettingen zijn weer op te sporen en te doven – ze zijn nauwelijks waarneembaar op de getoonde grafiek.

Andere landen zorgen dat per besmetting een veelvoud aan arbeidsuren wordt besteed, onder meer door een GGD-functionaris contacten veelvuldig gaat nabellen. Verschillende landen gebruiken verschillende traceer-methoden; bij Nederland past een privacyvriendelijke aanpak. Het is heus mogelijk, maar we moeten het wel willen. (Voor antwoorden op andere vragen en tegenwerpingen zie de FAQ).

“De test/BCO-plannen van het Nederlandse kabinet daarentegen zijn een wassen neus.”

De test/BCO-plannen van het Nederlandse kabinet daarentegen zijn een wassen neus. Er is beloofd dat per 1 juni iedereen met klachten kan worden getest en dat BCO wordt opgeschaald. Maar mensen zonder klachten worden niet getest. Positief geteste mensen moeten zelf hun recente contacten informeren per brief.

Het past bij het beeld van massale sterfte in verzorgingstehuizen en gebrek aan beschermingsmaterialen en tests: halve maatregelen.

💡 Indammen of 'containment' houdt in dat het aantal besmettingen steeds zover mogelijk richting 0 wordt teruggebracht. Elke besmetting wordt opgespoord met veelvuldig testen, nagejaagd met bron- en contactonderzoek (BCO), en geïsoleerd met quarantaines. Loopt een besmettingshaard uit de hand, dan kan een lokale, strikte en kortdurende lockdown de exponentiële groei ombuigen in exponentiële krimp, tot het aantal besmettingen laag genoeg is om met BCO in bedwang te houden. Zie hier meer informatie.

Het kan wel, maar het kabinet wil (nog) niet

Het probleem is dat dit kabinet in elk geval sinds 16 maart niet de intentie heeft het virus in te dammen. Onze strategie van 'maximale controle' betekent gecontroleerde verspreiding. Dat werd gemotiveerd doordat groepsimmuniteit zou worden opgebouwd, maar dat kan niet en leidt tot onnodig veel doden.

Indammen van Covid-19 lijkt goed mogelijk; dat niet meer willen proberen is niet te verkopen

Hoewel deels afstand is gedaan van 'groepsimmuniteit' is de strategie van verspreiding niet verlaten. Zolang het doel niet is om het virus te stoppen, krijgen beschermende maatregelen geen prioriteit.

Het gewenste tempo van de verspreiding is bekend: er wordt 'gestuurd op IC-capaciteit'. De beoogde uitbreiding van de IC-capaciteit met 1.700 (!) bedden betekent dat het virus op een hoger tempo tot de Nederlandse bevolking kan worden toegelaten.

Verspreiding van een dodelijk virus toestaan zonder alle mogelijkheden tot indammen te benutten is onacceptabel. Indammen van Covid-19 is mogelijk, het niet meer willen proberen is niet te verkopen.

Met de ingezette versoepeling riskeert Nederland nieuwe lockdowns die de economie en onze gezondheid nog veel ernstiger zullen treffen. We staan aan de vooravond van het verlies van bijna hele sectoren van de economie (uitgaansleven, massatoerisme), en van vrijheden zoals internationaal reizen. Nederland zal Red Zone zijn zolang het virus voortwoedt, en haar burgers niet naar de Green Zone kunnen gaan zonder quarantaine.

We zijn er bijna

We dreigen nu de kans op 'containment' te laten lopen als we te snel weer open gaan. nog iets langer te wachten en betere maatregelen te treffen. Volgens endcoronavirus.org zijn we 'nearly there', dus bijna op het punt om het virus onder controle te krijgen. Maar dan moeten we nu de koers verleggen.

Nearly there - we zijn er bijna! Bron: endcoronavirus.org
Nearly there - we zijn er bijna! Bron: endcoronavirus.org

Dat begint met het uitspreken van de ambitie dat we ons niet laten meevoeren met die volgende golf, maar dat we 'm gaan breken. Samen. Vanaf nu. Teken onderstaande petitie en meld je aan voor updates voor komende acties!

aan het laden